МОБІАКЦІЮ ПРОДОВЖЕНО!!!
На численні прохання поціновувачів віскі ТМ «AVIATOR», мобіакцію продовжено до 31.03.2020 (включно)
Розпочинаємо пошук акційних пляшок першого українського віскі ТМ «AVIATOR».
При купівлі віскі ТМ «AVIATOR» знаходь під кришкою монетку з поповненням мобільного рахунку на 30грн

Акційна продукція позначена спеціальним ковпачком з поміткою «АКЦІЯ».
Бажаємо успіху!

Акція «МобіАкція».

  1. Організатор та Виконавці Акції

1.1. Організатором Акції є ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» (надалі — «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, вул. Царичанська, б. 168, ЄДРПОУ 36710304

 1.2. Виконавцем Акції є ТОВ Клуб «Левел» (надалі — «Виконавець»).

  1. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1. Метою проведення Акції є  привернення уваги споживачів до продукції під ТМ «AVIATOR», що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.

2.2. Офіційні правила та повний текст Акції (надалі — Правила) розміщуються на сайті http://abkdnipro.com/ (надалі — Сайт) у межах строку проведення акції.

2.3. Стисла інформація про строки проведення Акції, її скорочені правила та умови буде доступна:

— на спеціальній стрічці з написом «Акція: фішка під кришкою», що буде розміщена на кришці продукції, яка бере участь у Акції та вказана у п.4.1. цих Правил;
              — за телефоном технічної підтримки: 056 735 77 77 (графік роботи з 10.00. до 18.00 год) у період з 01.12.2018 р. — 31.03.2020 р. включно.
УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції під ТМ «AVIATOR» не вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

  1. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції: Акція триває  з 00:00 годин 01 грудня 2018 року по 23:59 годин 31 березня 2020 року включно (далі — «Строк проведення Акції»).
              3.2. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованих територій України (надалі — «Територія проведення Акції»). Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення продукції під ТМ «AVIATOR» зі спеціальною стрічкою  з написом «Акція: фішка під кришкою» за межі території проведення акції.
              4. Продукція, яка бере участь в Акції

  В Акції бере участь продукція, що виробляється Організатором, зазначена у п. 4.1. цих Правил зі спеціальною стрічкою з написом «Акція: фішка під кришкою» (сукупно надалі іменується — «Акційна продукція») та містить в собі спеціальну фішку «МобіАкція» із унікальним кодом (надалі —  «Фішка»).
              4.1.Віскі ТМ «AVIATOR» 0.5 л.
              4.2. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання без комерційної мети.
              4.3. Фішка буде з вказаним гарантованим поповненням рахунку мобільного телефону, з сумою поповнення мобільного телефону та з унікальним кодом для гарантованого поповнення (далі — Фішка з гарантованим поповненням рахунку мобільного телефону).

             УВАГА! Кількість акційної продукції обмежена.

  1. Учасники Акції

5.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи — громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років (далі — «Учасник» або «Учасники»), мають номер мобільного телефону та які у межах Строку проведення Акції здійснили покупку Акційної продукції, що вказана в п. 4.1. Правил, та повністю погоджуються з умовами цих Правил. 
               5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:
— працівники Організатора, Виконавця;
— власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ «AVIATOR»;
— власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції;

— особи, що не досягли 18 річного віку.
              5.3. Учаснику необхідно мати номер мобільного телефону, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
— дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
— свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
— не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;
— зберігати Фішки з унікальним кодом для гарантованого поповненням рахунку мобільного телефону та оригінали всіх чеків, що підтверджують придбання Акційної продукції до 31.03.2020 р. та надати на вимогу Виконавця та/або Організатора акції її для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил. Виконавець Акції залишає за собою право перевірити оригінали чеків та вищевказані Фішки.
               5.4. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю та Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником відправлення унікального коду з Фішок на номера, які вказані на обороті Фішки,  згідно вимог розділу 7 Правил.
               5.5. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохоченя, що вказане в розділі 6 цих Правил.
УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про унікальні коди, вказані на Фішках, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про унікальні коди, вказані на Фішках, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохоченя, що вказані в розділі 6 цих Правил.

  1. Фонд Заохочень

6.1 Фонд Заохочень Акції (надалі разом — Заохочення):
              6.1. Заохочення:
– поповнення рахунку мобільного телефону на суму 30 грн. (тридцяти гривень). Загальна кількість поповнень на суму 30грн. протягом проведення Акції рівняється кількості акційній продукції, що передбачена Організатором.

6.2 Кількість Заохочень обмежена кількістью випущенної акційної продукції Організатором.

 Загальна кількість Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.
              6.3 За якість та технічну оперативність Заохочень відповідальність несуть безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.
              6.4 Грошовий еквівалент Заохоченя не нараховується на картковий рахунок та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочення Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
               6.5 Заохочення може бути отримане Учасниками, що здобули право на отримання такого Заохоченя, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
               6.6 Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою — переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохоченя Акції.
              6.7 На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, які використовуються при реєстрації унікальних кодів з Фішок для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього строку проведення Акції.

  1. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

7.1 Для того щоб взяти участь в Акції та одержати Заохоченя, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно придбати від однієї (одна і більше) будь-яких одиниць Акційної продукції, що визначена в п.4.1. цих Правил, знайти  Фішку з унікальним кодом для гарантованого поповнення рахунку мобільного телефону та надіслати sms з цим кодом на номер 2909 у межах строку проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил, відповідно до вимог Правил.
              

УВАГА!  Вартість sms на номер 2909 для абонентів мережі ПрАТ «Київстар» складає 0,94 грн; ПрАТ «ВФ Україна» (VODAFONE) складає 0,94 грн; ТОВ «лайфсел» (lifecell) складає 0,94 грн. тариф вказан з урахування ПДВ без ПФ. Додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без врахування ПДВ.


УВАГА! По завершенню строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил Коди не реєструються та заохочення не надаються. Якщо після закінчення терміну проведення акції, у магазинах на полках буде стояти акційна продукція,
фішки з кодом не дійсні. У випадку, якщо період проведення акції ще триває, але акційна продукція закінчилася, у такому випадку Організатор і виконавець не несуть відповідальність перед споживачами, а споживач не може звинувачувати Організатора і Виконавця в обмані.

7.2 Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з участю в Акції.
7.3 Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції (забезпечення роботи Сайту Акції, вручення Заохочень та таке інше), приймаються та розглядаються Виконавцем до 31.03.2020 р.
Претензії від Учасників, щодо обов’язків Організатора в рамках Акції, приймаються та розглядаються Організатором до 31.03.2020 р.
7.4 Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
7.5 Організатор/Виконавець не несуть відповідальність за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.
7.6. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції і отриманням Заохочень.

  1. Порядок та строки отримання Заохоченя

8.1.Порядок та строки отримання Заохоченя.
              8.2. Вручення Заохоченя  проводиться Виконавцем та/або залученими третіми особами, які забезпечують реалізацію вручення Заохоченя  шляхом прямого поповнення рахунків номерів мобільних телефонів Учасників, які отримали право одержати Заохочення, в порядку та згідно правил, встановлених операторами мобільного зв’язку для відповідної мережі протягом наступного строку: 
– Заохочення, що вказане в п.6.1. цих Правил – протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту виконання таким Учасником умов Акції, зокрема, але не виключно, умов п. 7.1. Правил. 
УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочення. 
УВАГА! Під час реєстрації Кодів Учасник може зазначити лише номер українського GSM-оператора.

             8.3 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учаснику було невчасно або зовсім не надіслано Заохочення. У такому випадку, Учаснику необхідно звертатися до оператору зв’язку самостійно.

  1. Обмеження

9.1. Незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника вважається, що Учасник, який надіслав 5 некоректних Кодів протягом однієї доби, здійснив спробу підбору Кодів, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 23:59:59 дня, протягом якого було введено некоректні Коди на умовах цього пункту Правил.
У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, номер мобільного телефону такого Учасника, автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції.
              9.2 Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції Фішок з унікальними кодами) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування номер телефону в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання Заохоченя, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

  1. Додаткові умови Акції.

10.1 Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.
           10.2 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
           10.3 Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
           10.5 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції. 
10.6 Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «МобіАкція», що  розміщені на Сайті.
10.7 Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов’язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
10.8 Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.9 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — «Закон») Учасникам повідомляється:
10.9.1 Власником персональних даних Учасників є Організатор;
10.9.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
10.9.3 З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
10.9.4 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; 
10.9.5 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.9.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;;
10.9.6 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.10 Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.
10.11 Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «МобіАкція», розміщені на Сайті.
10.12 Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому. 
10.13 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.

Сервіс тільки для повнолітніх абонентів всіх GSM —операторів. Детальні умови на сайті: http://abkdnipro.com/ або за тел. 056 735 77 77 (графік роботи з 10.00. до 18.00 год) у період з 01.12.2018 — 31.03.2020р включно.