ТОВ АБК «Дніпро» здійснює алкогольно-безалкогольне виробництво і зберігання спиртів і готової продукції за адресою: 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, смт. Царичанка, вул. Царичанска, 168.

ТОВ АБК «Дніпро» має в наявності Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яка зареєстрована в журналі реєстрації Головного управління державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту № 6817 від 19.10.2016.

У наявності акт № 032-27-21.10.2016 санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта від 20-21.10.2016, проведеного управлінням Госпотребслужбі в Царичанському районі.

ТОВ «АБК Дніпро» є власником усього технологічного обладнання, яке використовується ним під час виробництва алкогольних напоїв і спирту коньячного.

Підприємство володіє складом готової продукції, де належним чином забезпечуються умови для зберігання продукції відповідно до вимог нормативної документації. Умови зберігання контролюються, передбачена реєстрація результатів контролю до відповідного журналу.

Склад готової продукції має достатню площу і умови для зберігання виготовленої продукції. Транспортування продукції на території підприємства здійснюється за допомогою спеціальної техніки.

Усі виробничі приміщення обладнані приточно-витяжною вентиляцією примусового типу, освітленням.

Вимірювальна лабораторія ТОВ «АБК Дніпро» акредитована ДП «Дніпростандартметрологія», видано відповідне свідоцтво. Лабораторія має галузь атестації на всі алкогольні напої, які виробляються підприємством. Виробництво атестоване ДП «Дніпростандартметрологія», що підтверджено відповідними атестатами на виробництво.